قاب اشکی برنزی براق و پریز ارتدار با قفل کودک آذین ۳۸۹۸-۵۱۱۳