قاب اشکی برنزی براق و پریز ارتدار با مغزی سرامیک آذین ۳۸۹۸-۴۰۲۴