قاب اشکی برنزی براق و پریز ارتدار با مغزی پلی کربنات آذین ۳۸۹۸-۴۰۲۲