قاب آذین برنزی براق و پریز ارتدار با قفل کودک آذین ۶۵۳۲-۵۱۱۳