قاب آذین برنزی براق و پریز تلفن دو سوکت آذین ۶۵۳۲-۴۰۲۷