قاب آذین برنزی براق و پریز تلفن دو منظوره آذین ۶۵۳۲-۴۰۲۸