قاب آرا برنزی براق و پریز آنتن ماهواره دو منظوره آذین 5775-5227