قاب آرا برنزی براق و پریز بدون ارت با مغزی سرامیک آذین 5775-4023