قاب آرا بژ و پریز بدون ارت با مغزی پلی کربنات آذین 3446-4021