قاب آسمان برنزی براق و پریز آنتن ماهواره دو منظوره آذین ۵۳۳۴-۵۲۲۷