قاب آسمان برنزی براق و پریز ارتدار با مغزی پلی کربنات آذین ۵۳۳۴-۴۰۲۲