قاب آسمان برنزی براق و پریز ارتدار دربدار با قفل کودک آذین ۵۳۳۴-۴۱۰۸