قاب آسمان برنزی براق و پریز بدون ارت با مغزی پلی کربنات آذین ۵۳۳۴-۴۰۲۱