قاب آسمان برنزی براق و پریز بدون ارت با قفل کودک آذین ۵۳۳۴-۵۱۰۴