قاب آسمان برنزی براق و پریز بدون ارت با مغزی سرامیک آذین ۵۳۳۴-۴۰۲۳