قاب آسمان برنزی براق و پریز بدون ارت دربدار با قفل کودک آذین ۵۳۳۴-۴۱۰۷