قاب آسمان برنزی براق و پریز سوکت شبکه آذین ۵۳۳۴-۴۰۲۹