قاب آسمان برنزی براق و کلید راه پله آذین ۵۳۳۴-۴۰۱۵