قاب اشکی برنزی براق و پریز تلفن دو منظوره آذین ۳۸۹۸-۴۰۲۸