قاب اشکی برنزی براق و پریز تلفن دو منظوره آذین 3898-4028