قاب اشکی برنزی براق و ملودی – دینگ دانگ آذین 3898-4009