قاب اشکی برنزی براق و پریز ارتدار با مغزی سرامیک آذین 3898-4024