قاب شهاب طلایی مشکی و پریز ارتدار با مغزی پلی کربنات آذین 5092-4022