قاب آرا طلایی و پریز ارتدار با قفل کودک آذین 5780-5113