قاب آذین برنزی براق و پریز آنتن ماهواره دو منظوره آذین ۶۵۳۲-۵۲۲۷