قاب آذین برنزی براق و پریز ارتدار دربدار با قفل کودک آذین ۶۵۳۲-۴۱۰۸