قاب کلاسیک آبی فیروزه ایی و پریز آنتن آذین 3896A-4025