قاب کلاسیک آبی فیروزه ایی و کلید زنگ آذین 3896A-4014