قاب کلاسیک بژ سیر و پریز ارتدار اضطراری با مغزی سرامیک (UPS) آذین 3896D-4024.1