قاب پارت طلایی و پریز ارتدار با مغزی سرامیک آذین 5055-4024