قاب پارت برنزی براق و پریز آنتن ماهواره دو منظوره آذین ۵۷۹۸-۵۲۲۷