قاب پارت برنزی براق و پریز ارتدار با مغزی پلی کربنات آذین ۵۷۹۸-۴۰۲۲