قاب پارت برنزی براق و پریز بدون ارت با مغزی سرامیک آذین ۵۷۹۸-۴۰۲۳