قاب پارت برنزی براق و پریز سوکت شبکه آذین ۵۷۹۸-۴۰۲۹