آرشیو برچسب های: سیم سیار

آیا همه چند راهی های برق از وسایل الکتریکی محافظت می‌کنند؟

خیر، تمامی سیم های سیار از یخچال فریزر و تلویزیون شما محافظت نمیکنند و باید اطلاعات کافی داشته باشید تا بدانید کدام مورد برای سیستم خانه ی شما مفید است. در اکثر خانه های ما چند راه هایی داریم تا بتوانیم از یک پریز برای وصل ندین وسیله برقی استفاده نماییم. وسیله های برقی که […]